Tips för baslådor
Placering av baslådan i bilen. 1. Små bilar
Baslåda i liten bil
I denna typ av bilar bör en baslåda monteras med högtalare och port riktade bakåt.
Alternativt kan både högtalare och port riktas uppåt.
Detta monteringssätt är tillämpligt även på s.k. halv-kombi-bilar.
2. Sedan bilar
Baslåda i sedan
I denna biltyp där bagageutrymme och kupeutrymme är åtskilda med vägg skall lådan monteras så att högtalaren spelar mot ryggstödet. Om det finns skidlucka kan högtalare och/eller port riktas ut genom denna.
Om en portad låda används bör det finnas fritt utrymme framför porten, lådan får ej stå helt mot ryggstödet.
Alternativet är att montera både högtalare och port genom hatthyllan med låda under, men detta kräver större ingrepp i bilen.
3. Stora kombi bilar.
Baslåda i stor kombi
I stora bilar av kombityp erhålles det bästa basljudet med lådan stående bakom ryggstödet med högtalare och port riktade bakåt. Alternativt kan lådan placeras på ena sidan.
KL elektronik
Kvarndammsvägen 14, 242 71 LUDVIGSBORG
tel. 0415-101 07